Trwają zapisy na zajęcia warsztatowe "Stań się powstańcem w dołęskim dworze" organizowane w ramach programu Bon Kultury. W planie zajęć między innymi:

  • prezentacja multimedialna dotycząca Powstania Styczniowego
  • przysięga powstańcza pod dworską kapliczką
  • trening użycia szabli - podstawy musztry
  • opatrzenie rannego "powstańca" według ówczesnej wiedzy medycznej 

Cena zajęć od uczestnika: 0.50 gr dla osób mieszkających poza gminą Szczurowa

Rozpoczęcie zajęć: kwiecień 2016

Więcej informacji  w dziale OFERTA oraz na stronie Muzeum Okręgowego w Tarnowie.