19 listopada 2016 w Dworze w Dołędze odbył się koncert polskiej liryki wokalnej "Tam Kochanie Moje", upamiętniający 130-tą rocznicę urodzin Jędrzeja Cierniaka. 

Organizatorami koncertu byli: Publiczne Gimnazjum im. Jędrzeja Cierniaka w Zaborowie, Sołtys i Rada Sołecka w Zaborowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Koncert stanowił element cyklu uroczystości upamiętniających Jędrzeja Ciernika organizowanych we wsi Zaborów. 

Wykonawcami koncertu były: 

Zuzanna Mądrzyk - sopran

Karolina Rajczyk - sopran

Elżbieta Konopczak - fortepian